Tehokkuutta ja Läpinäkyvyyttä – Energiayhtiöiden Tiedolla Johtamisen haasteet ja ratkaisut

Hajallaan oleva data

Energiayhtiöt ovat digitaalisen murroksen keskiössä, ja niiden käytössä on valtava määrä dataa eri järjestelmissään. Tämä data kattaa laajan kirjon laskutukseen, ennustamiseen, laskentaan, mallintamiseen sekä sen toimittamiseen Datahubiin ja suoraan asiakkaille online-alustoilla. Kuitenkin monissa yrityksissä tämä arvokas tieto on hajallaan eri järjestelmissä, usein päällekkäisenä ja toisinaan hankalasti hyödynnettävissä.

Tiedon jalostaminen liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa varten on osoittautunut työlääksi, kun erilaiset Excel-raportit ja BI-työkalut kilpailevat keskenään. Manuaalinen ylläpito on lisännyt monimutkaisuutta, ja usein yritys käyttää vanhaa kunnon Exceliä päästäkseen käsiksi tärkeimpiin tunnuslukuihin.

 

Miten siirrytään systemaattiseen datan hyödyntämiseen

Tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä haetaan tiedolla johtamisen avulla. Hajallaan oleva tieto kerätään ja jalostetaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Mutta mistä aloittaa tämän dataviidakon keskellä?

Ensimmäinen askel on tarpeiden määrittely. Energiayhtiön on tärkeää tunnistaa, mitkä tiedon osa-alueet ovat kriittisiä liiketoiminnalle ja päätöksenteolle. Tämän jälkeen tulee luokitella ja priorisoida nämä tarpeet, jotta kokonaiskuva selkiytyy.

Nyt yrityksellä on selkeä polku, jota seurata tiedolla johtamisen tiellä. Systemaattisuus ja järjestelmällisyys ovat avainsanoja, kun otetaan askelia kohti tehokkaampaa datan hyödyntämistä.

Seuraavaksi astutaan toteutusvaiheeseen. Testaus ja käyttöönotto ovat kriittisiä vaiheita varmistettaessa, että uusi toimintamalli toimii saumattomasti ja täyttää yrityksen tarpeet. Näin energiayhtiöt voivat astua kohti tulevaisuutta, jossa data on voimavara, ei taakka.

Yhteenvetona voidaan todeta, että energiayhtiöt voivat voittaa tiedolla johtamisen haasteet määrittelemällä tarpeet, luokittelemalla ne ja systemaattisesti toteuttamalla ratkaisuja. Tällä tavoin ne voivat saavuttaa merkittävää tehokkuutta, prosessien tehostamista ja läpinäkyvyyttä liiketoiminnassaan.

 

Project Business Oy Finland on teknologiariippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti projektipäällikkö- ja suunnittelupalveluita mm. energia-alan yrityksille. Asiakkuudenhallinnan työkalujen ja datan osalta tarjoamme käytännönläheistä konsultaatiota sekä tukipalveluita. Jos haluatte keskustella omistajuudesta organisaatiossanne tai kartoittaa teknologista liikkumavaraa järjestelmäarkkitehtuurissanne, ottakaa yhteyttä!

Pia Laakkonen

Asiakkuuspäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Pia Laakkonen

Asiakkuuspäällikkö

Project Business Oy Finland