Sähköverkkoyhtiöt vihreän siirtymän mahdollistajana

Mistä olemme verkkoyhtiöiden kanssa keskustelleet vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana? Puheissa ovat vilahtaneet edelleen kasvussa olevat verkkoon liittämisen kyselyt, verkostosuunnittelun haasteet maakunnissa sekä prosessikehitys esimerkiksi kysyntäjouston toteuttamiseksi.  Merkittävä puheenaihe on myös mittarinvaihdot ja siihen liittyvän mittauspalvelun tuottaminen, tuottaako itse vai ostaako palveluna.

Vihreä siirtymä

Siirtyminen puhtaaseen energiantuotantoon vauhdittaa tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita eri puolella Suomea, erityisesti länsirannikolla.  Vihreä siirtymä näkyy verkkoyhtiöille liitettävyyskyselyinä, pullonkauloina ja verkon kehittämistarpeina. Yhtiöissä on meneillään erilaisia kehityshankkeita, joilla pyritään saamaan lisää tietoa ja kehitetään prosesseja.  Me PBF:llä näemme, että datalla on iso merkitys pohdittaessa sähkönverkon ennakoivaa kunnossapitoa, joustojen toteuttamista, pullonkaulojen tunnistamisessa sekä liittymiskyselyjen haasteita ratkottaessa.

Järjestelmät energiayhtiön arjessa

Järjestelmät ovat iso osa verkkoyhtiöiden asiantuntijoiden arkea, niitä käytetään mm. verkonsuunnitteluun, verkontilan seurantaan, mittausdatan hallintaan, perustettaessa kustannuspaikkoja ja lähetettäessä urakointiin pyyntöjä.

PBF on tarjonnut projekti-, testaus- ja migraatiopäällikköpalvelua satoihin energiatoimialan projekteihin 20 vuoden ajan.  Toimimme teknologiariippumattomasti, asiakkaan puolella pöytää.  Ilahduimme kovasti erään järjestelmätoimittajan kommentista taannoin ”PBF projektipäällikön ollessa mukana projektissa, tiedämme, että kaikilla aito tahtotila viedä projekti maaliin hyvässä yhteistyössä.”  Voimme yhtyä lausujan mielipiteeseen ja todeta, että emme pelkästään vie projektia maaliin vaan sparraamme aktiivisesti asiakkaan kanssa energiatoimialan kielellä.

Varttimittaus

Siirtyminen varttimittaukseen näkyy verkkoyhtiöiden arjessa mittarinvaihto-projektina, joka voi olla mittarinvaihtojen lisäksi laajemman palvelupaketin käyttöönotto.  Projektit ovat usein monitoimittajaprojekteja, joissa vaaditaan seurantaa sopimuksen pykälien toteuttamisesta, sekä resurssikoordinaatiota.  Energiatoimialan tunteva projektipäällikkö, pystyy viemään hankkeet maaliin ja valvoo asiakkaiden etujen toteutumisen. Olemme mukana energiayhtiön mittauspalvelun käyttöönotto -projektissa ja asiakkaan palautteen mukaan projekti etenee hyvin lisäksi projektipäällikön toiminta ja viestintä on ollut ensiluokkaista.

Meillä on tänä kesänä useampi projekti, joita viemme lävitse tauotta koko kesän ajan. Tämä on selkeästi vahvuutemme, pystymme resursoimaan projektit siten, että aidosti pystymme viemään projekteja tauotta eteenpäin.

Maksuton sparraus

Tiesitkö, että voit sparrata kanssamme maksuttomasti kehityshankkeistanne.  Täytä vain lomake Maksuttomasta konsultaatiosta ja etsitään yhteinen aika mahdollisimman pian.

Pia Laakkonen

Asiakkuuspäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Project Business Oy Finland on teknologiariippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti projektipäällikkö- ja suunnittelupalveluita mm. energia-alan yrityksille. Asiakkuudenhallinnan työkalujen ja datan osalta tarjoamme käytännönläheistä konsultaatiota sekä tukipalveluita. Jos haluatte keskustella omistajuudesta organisaatiossanne tai kartoittaa teknologista liikkumavaraa järjestelmäarkkitehtuurissanne, ottakaa yhteyttä!

Pia Laakkonen

Projektipäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Pia Laakkonen

Projektipäällikkö

Project Business Oy Finland