Ulkoistettu projektinjohto järjestelmähankkeeseen


Haminan Energia Oy on paikallisesti monipuolisia palveluja tarjoava energiayhtiö, jonka liiketoiminnat ovat sähkön ja maakaasun jakelun ja myynnin lisäksi laajentuneet kaukolämmön jakeluun sekä tiedonsiirtopalveluihin. Haminan Energia Oy on yksi Suomen merkittävimmistä maakaasun paikallisjakeluyhtiöistä.

”Palvelu-ulkoistus varmisti liiketoimintatarpeiden ja IT-vaatimusten täyttymisen.”
Jari Leskinen, Tietohallintopäällikkö, Haminan Energia Oy

Asiakkaan tarve

Asiakkaalla oli tarve ajanmukaistaa käytössään oleva asiakastietojärjestelmä ja siihen liittyvät toimintatavat – asiakkuuksien ja sopimusten hallinnasta myyntilaskutukseen ja asiakaspalveluun. Tavoitteena oli löytää markkinoilta kokonaistaloudellisin ratkaisu, joka soveltuu parhaiten Asiakkaan liiketoiminta- ja tietotekniikkaympäristöön.

Projektin laajuuden ja liiketoiminnallisen merkityksen takia Asiakas ulkoisti järjestelmähankkeen läpiviennin Project Business Oy Finlandille – määrittelystä käyttöönottoon.

Ratkaisun kuvaus

Project Business Oy Finland tuotti Asiakkaalle toiminnankehitys- ja tietojärjestelmähankkeeseen seuraavat palvelut ja tulokset:

 • prosessianalyysi tuotti tavoitetilan ja linkitti nykyaikaisen toimintaympäristön palveluprosessit, osapuolet ja tietojärjestelmät
 • vaatimusmäärittely täsmensi toimintaympäristöön sopivan ratkaisun liiketoimintatarpeet ja IT-vaatimukset toimittajariippumattomasti
 • kilpailutus systematisoi tarjouskierroksen, koordinoi ratkaisuvertailun ja sopivimman ratkaisun valinnan
 • sopimusneuvottelun tuki varmisti Asiakkaan vaatimusten ja järjestelmätoiminnallisuuksien yhteensovittamisen
 • projektijohto ohjasi, tuki ja valvoi projektitehtäviä ja muutoksia sekä raportoi edistymisestä projektin omistajalle

Hyödyt

 • Auttoi määrittämään ajanmukaisen toimintatavan
 • Kartoitti mahdollisuudet tehokkaaseen ulkoistukseen
 • Toi projektiin sähköisten palvelujen osaamista
 • Vapautti omaa aikaa kehitystyöstä operatiivisiin töihin
 • Ohjasi ja tuki työntekijöitä keskittymään oleellisiin asioihin
 • Toi toimittajariippumatonta näkemystä
 • Ennakoi ja vältti kehitys- ja järjestelmähankkeen karikot

Lisätietoja:
Jari Leskinen, Tietohallintopäällikkö
etunimi.sukunimi (at) haminanenergia.fi, (+358)40 524 1125

Taidot

Lähetetty

14.6.2017