Onnistunut Datahub-käyttöönottoprojekti – Yhdistelmä jämäkkää projektinhallintaa ja energia-alan prosessiosaamista

Kokkolan Energia Oy on asiakkaitaan ja omistajaansa palveleva, kehittyvä, täyden palvelun energiayhtiö. Toimintaamme kuuluu perinteinen sähkön, lämmön ja höyryn tuotanto, myynti ja jakelu. Osana toimintaamme ovat myös kehityshankkeet uusiutuvan energian alueella.

Sähkön jakelusta vastaa tytäryhtiömme Kokkolan Energiaverkot Oy. Omistamme sekä itse että Pohjolan Voima Oy:n kautta tuotantoresursseja.

”Luotettava ja asiantunteva testaus- ja projektipäällikkö kiritti osaamisellaan omaa projektitiimiämme ja toi lisäresursseja käytännön tekemiseen”

 

Jouko Haapoja
Liiketoimintapäällikkö,
Kokkolan Energia Oy

Asiakkaan tarve

Datahubin käyttöönoton aikana otettiin samanaikaisesti käyttöön uutta asiakastietojärjestelmää. Datahubin käyttöönoton vuoksi tarvittiin uusi asiakastietojärjestelmä, jolla Datahubin markkinaprosessit pystyttiin toteuttamaan.

Ratkaisun kuvaus

Projektikokonaisuuteen kuuluivat tietokonversiot, testaus sekä käyttöönoton tehtävät. Projektipäällikön tehtävänä oli hankkeen aikataulun koordinointi, testauksen suunnittelu, edistymisraportointi sekä toimittajaohjaus. Datahubin käyttöönottoprojektiin haluttiin asiantuntija, jolla oli energiatoimialan liiketoimintaprosessien tuntemusta sekä projektikokemusta. PBF.n projektipäälliköllä oli tietotaitoa sekä myyjän että verkonhaltijan liiketoiminnasta sekä kokemusta käyttöönotettavasta asiakastietojärjestelmästä.

Järjestelmän pääkäyttäjien vastuulla oli tietokonversioaineistojen tuottaminen. Projektipäällikkö toimi tukena tietokonversioaineistojen tarkastamisessa sekä datakorjauksissa. Suunnitelmallinen ja systemaattinen datakorjaus palkitsi tuotantokäyttöönotossa. Manuaalista korjaamista oli tuotantokäytön yhteydessä hyvin vähän.

Projektipäällikkö toimi testauksen tukena laatimalla testitapaukset. Testitapaukset sisälsivät sekä verkonhaltijan että myyjän testitapaukset. Testauskokonaisuus kattoi asiakastietojärjestelmän sertifioinnin ja koekäyttöjen testauksen koordinoinnin sekä pääkäyttäjän testaustuen. Testauksen yhteydessä laadittiin loppukäyttäjäohjeistus.

Datahubin tuotantokäytön aloituksessa projektipäällikkö toimi yhtiön asiantuntijan sekä asiakaspalvelun tukena. Projektipäällikön vastuulla oli viestintä tietojärjestelmätoimittajan kanssa.

Lopputulokseksi saimme aiempaa laadukkaamman datan ja Datahub-prosesseihin mukaitetut omat liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät.

Hyödyt

  • Palvelukumppanin projektipäällikkö mahdollisti kahden ison yhtäaikaisen ison hankkeen henkilöresursoinnin ja läpiviennin.
  •  Oma henkilöstö pystyi keskittymään asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon ja päivittäisten prosessien hoitamiseen.
  • Toimialaosaaminen toi luottamuksen siihen, että testauksessa keskityttiin liiketoiminnan kannalta keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.

Lisätietoja:

Jouko Haapoja, Liiketoimintajohtaja
etunimi.sukunimi(at)kokkolanenergia.fi, (+358) 44 780 9191