Myyntiliiketoiminnan konsolidointi-projekti. Kokonaisprojektinhallinta PBF.n projektipalveluilla.

Ilmatar Oy on Suomessa vuonna 2011 perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja. Liiketoimintamme perusta on uusiutuvan energian erityisesti tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito. Koko tuotannon arvoketjusta vastaaminen on ainutlaatuinen energiayhtiön toimintamalli Suomessa ja Pohjoismaissa.

 

 

” Sähkönmyyntiliiketoiminnan konsolidointi toisen yhtiön kanssa edellyttää puolueetonta ja ulkopuolista projektipäällikköä ja syvällistä liiketoimintaprosessien ymmärrystä. PBF.n toiminnassa tämä näkyi napakkuutena kriittisen aikataulun pitämisessä. Projektinhallinnan ja toimialan substanssiosaamisen ansiosta konsolidaation monien eri osapuolten välille rakentui luottamus hyvän kommunikaation ja fasilitoinnin tuloksena”

 

Rami Rajala

Director, Geration & Assets

Ilmatar Oy

 

Asiakkaan tarve

Ilmatar Oy luopui sähkönmyynnin liiketoiminnasta keväällä 2023. Projektin aikataulu oli tiukka ja omat resurssit kiinni muissa hankkeissa. Projektiin haluttiin ulkopuolinen projektipäällikkö. Projektipäälliköksi valittiin PBF.n projektipäällikkö, jolle Ilmatar oy yhtiönä oli entuudestaan tuttu ja jolla, oli käytännön kokemusta myyntiyhtiöiden yhdistymisprojekteista.

 Ratkaisun kuvaus

Projektipäällikön vastuulla oli projektin aikataulutus yhdessä järjestelmätoimittajien sekä asiakkuudet ostaneen sähkönmyyntiyhtiön henkilöstön kanssa. Projektissa oli useita osapuolia sekä erityispiirteenä kilpailulainsäädäntö, jonka käsittelyajat tiukensivat aikataulua entisestään.

Projektipäällikkö toimi kiinteästi Ilmattaren henkilöstön kanssa varmistaen aikataulujen pitävyyden ja migraatioaineistojen laadukkuuden. Migraation toteutus vaati korjauksia lähdejärjestelmään.  Projektipäällikkö tuki asiakasta migraatiosääntöjen tulkinnassa sekä varmisti, että kaikki muutokset aineistoihin tai poimintasääntöihin tulevat huomioiduksi.

Projektin aikana toteutettiin Valtioneuvoston asettaman määräyksen mukaisesti Sähkönmyynnin kertahyvitys -projekti. Projektipäällikkö toimi myös hyvityksiin liittyen asiantuntijana ja tuki Ilmattaren henkilöstöä laskentojen tarkastamisessa.

Hyödyt

  • Kokenut projektipäällikkö vapautti asiakkaan resurssit tekemään omia töitään.
  • Projektipäällikön toimialaosaaminen auttoi luopumiseen liittyvien prosessien hoitamisessa

Lisätietoja:

Rami Rajala, Director, Geration & Assets, Ilmatar Oy

etunimi.sukunimi(at)ilmatar.fi, (+358 44 078 2799)