MS D365 CRM -auditointi

Omavoima Oy on Rauman Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n yhdessä vuonna 2009 perustama sähkönmyyntiyhtiö. 1.1.2022 Valkeakosken Energia Oy ja Leppäkosken Energia Oy siirsivät sähkönmyyntiliiketoimintansa Omavoimaan ja edellä mainitut 4 energiayhtiötä omistavat Omavoiman koko osakekannan. Omavoima Oy on merkittävä sähkönmyyjä Länsi-Suomessa ja Pirkanmaalla. Yhtiöllä on noin 65000 asiakasta ympäri Suomea.

”Ammattimainen audit toi selkeän tiekartan Microsoft Dynamics 365 -alustan kehittämiselle”

Antti Jyväkorpi
Kehitysjohtaja,
Vakka-Suomen Voima Oy

Asiakkaan tarve

Omavoima Oy on kehittänyt asiakkuudenhallinnan työkaluja organisaatiossaan omistajayhtiöiden verkonhaltijoita ja vuoden 2022 alussa toimintansa aloittanutta yhteistä myyntiyhtiötä varten. Microsoft Dynamics 365 – liiketoiminta-alustalle rakentuu kokonaiskuva loppuasiakkaista eli energiayhtiön tuotteita ja palveluita käyttävistä yrityksistä, yhteisöistä ja kuluttajista. Alusta muodostaa myös laadukkaan asiakaspalvelun perustan, jota on tarpeena kehittää huomioiden erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet pitkällä aikajänteellä.

Liiketoimintatarpeena oli varmistaa tehokkaan myynnin ja asiakaspalvelun työkalujen kehitys.Lisäksi ICT-tarpeena oli valitun alustateknologian hyötyjen maksimointi ja kustannustehokas järjestelmäkehitys. Nämä edellyttävät asiakkaalta päämäärätietoisuutta ja ICT-toimittajalta kestävää ja joustavaa arkkitehtuuria. Teknisten yksityiskohtien hiontaa edeltävä tarve oli saada yhteisymmärrys strategisella tasolla siitä, miten asiakkuudenhallintaa halutaan kehittää.

Ratkaisun kuvaus

Microsoft D365 -liiketoiminta-alustan rakenteellinen auditointi alkoi alustan kehitysmallista. Analyysin keskiössä olivat eri käyttäjäryhmiin vaikuttava asiakkuuden tietomalli sekä asiakkaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystarpeet.

Project Business Oy Finlandin (PBF:n) asiantuntija teki analyysin liiketoiminta-alustan arkkitehtuurista. Hän käytti vertailupohjana ko. alustan versiointi- ja paketointimallia, käyttöliittymää ja toteutuksen dokumentaatiota. Liiketoiminta-alustan lisäksi arvioon sisältyi 3. osapuolien työkaluja, jotka on suunniteltu alustaan integroitaviksi. Analyysi kattoi asiakkaan meneillään olevat järjestelmäprojektit sekä niissä sovelletut käytännöt myös asiakkaan oman henkilöresurssoinnin näkökulmasta.

”Asiakkuudenhallinnan perustoimintojen ja -prosessien käyttöönotto tuli auditoinnin ansiosta läpinäkyväksi kaikille kehittämisosapuolille.” Kari Hiltunen, Asiakkuuspäällikkö, Omavoima Oy.

D365-auditointi linjasi yhtiökohtaiset kehityskäytännöt. Tulosten käyttöalueena oli In-house D365-osaamisen kasvattaminen ja ratkaisujen elinkaarihallinnan joustavuus asiakaskohtaisten mukautusten osalta.

Kehitysmallin huomioiva auditointiraportti toimii työkaluna mm. yrityksen sisäiseen viestintään, päätöksenteon tueksi ja toimittajayhteistyön selkeyttämiseksi. Auditointitulokset oivatkirkastamaan asiakkaan strategisia päämääriä ja ennaltaehkäisemään tietoteknistä velkaa, jota järjestelmäprojektien edetessä kertyy.

Hyödyt

  • Vahva tekninen asiantuntemus energia-alalle sovellettavista ratkaisuista ”benchmarkkasi” asiakkuudenhallinnan vaihtoehtoja.
  • D365-kehitysmallin analyysi määritti kehityskohteita muutoksessa olevan organisaation omassa toimintatavassa.
  • Auditointi mittasi liiketoiminta-alustan ominaisuuksien käyttöastetta.
  • Alustakehityksen osa-alueiden jäsentäminen ja priorisointi antoi tukea päätöksentekoon.
  • Auditointiraportti toi liiketoimintamahdollisuuksia ja näkökulmia siihen, mihin Microsoftin teknologiat (D365, Azure) lisäävät energiayhtiön kilpailukykyä markkinoilla.

Lisätietoja:

Antti Jyväkorpi, Kehitysjohtaja
etunimi.sukunimi(at)vsv.fi, (+358)44 700 1500

Kari Hiltunen, Asiakkuuspäällikkö
etunimi.sukunimi(at)omavoima.fi, (+358)44 240 1197