Mittarilta rahaksi -prosessin laadunvarmistusanalyysi kannattaa: Laskutukseen laatua ja henkilöstön sitoutumista uuteen toimintatapaan


Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääliiketoiminta-alue on energialiiketoiminta eli sähkön hankinta ja myynti. Imatran Seudun Sähkö Oy:n konsernin muodostavat emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy, tytäryhtiöt Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatra FNW Oy sekä Kaakon Energia Oy.

”Projektissa toteutui hyvin yhdessä tekemisen kautta laadukkaan toimintatavan jalkautus”

Ari Saukkonen
Toimitusjohtaja
Imatran Seudun Sähkö Oy

Asiakkaan tarve
Imatran Seudun Sähkö Oy uusi asiakastietojärjestelmänsä runsas vuosi sitten. Samaan aikaan otettiin käyttöön mittaustietojen hallintaan uusi järjestelmä ja palveluntarjoaja. Muutosten myötä oli syntynyt uusia toimintatapoja ja menettelyjä, joita haluttiin hankkeessa tarkastella ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Valintakriteerinä asiantuntijan valinnassa käytettiin energiatoimialan liiketoimintaprosessien sekä käytössä olevan asiakastietojärjestelmän osaamista. Project Business Oy Finlandin (PBF:n) asiantuntija osoittautui sopivimmaksi.

Ratkaisun kuvaus
Yksi hankkeen tavoitteista oli sitouttaa asiakkaan oma henkilöstö kehittämään prosessia ja luomaan prosessiin tarkastuspisteitä. Projekti toteutettiinkin Tilaajan avainhenkilöitä osallistavaa työryhmätyöskentelyä ja data-analytiikkaa käyttäen. Työryhmät työskentelivät sekä projektipäällikön johdolla että itsenäisesti.

Toisena tavoitteena oli analysoida mittarilta rahaksi -prosessin toimivuus aina kirjanpitoon asti. Yhdessä laadittiin testaussuunnitelma sekä määritettiin liiketoimintaprosessin tarkastuspisteet. Laadunvarmistusanalyysit ja testaukset tehtiin asiakastietojärjestelmään pääosin pistotarkastuksina. Mittaustietojen tarkastelussa hyödynnettiin PBF.n data-analytiikan työkaluja ja asiantuntijoita.

FME-analyysityökalu mahdollisti suurten datamäärien käsittelyn ja vertailun. Laskutuksesta kirjanpitoon -prosessi tarkastettiin manuaalisesti ja prosessiin määritettiin tarkastuspisteet.
Projektissa löydettiin useita havaintoja ja kehityskohteita. Kehityskohteet analysoitiin ja luokiteltiin esim. liiketoimintaprosessin, tietojärjestelmien, tietosisällön ja laskentatavan osalta.

Hyödyt

  • Osallistava analyysimenetelmä sitoutti Tilaajan avainhenkilöitä toimintamallien ja työkalujen kehittämiseen.
  • Laskutuksen laadun sekä laskutustietojen siirtojen oikeellisuus varmistettiin data-analytiikalla ja pistotarkastuksilla.
  • Häviösähkön laskentatapaan liittyvät kehityskohteet tunnistettiin.
  • Tietosisältövirheet saatiin projektin aikana korjattua.
  • Mittarilta rahaksi -prosessin raportointitarpeet kohdennettiin liiketoimintaa tukevaksi.Lisätietoja:

Ari Saukkonen,toimitusjohtaja,
etunimi.sukunimi(at)issoy.fi , (+358) 50 598 8217

Taidot

Lähetetty

12.8.2021