Markkina-analyysin digitalisointi


EPV Energia Oy tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. EPV Energian 100 %:sesti omistama tytäryhtiö EPV Tase Oy tuottaa tasepalveluja sekä EPV Energian osakkaille että tuotantoyhtiöille, joissa EPV on osakkaana.

”PBF toteutti nopean digitalisointihankkeen laadukkaasti avaimet käteen ja tuottamaan välittömästi lisäarvoa.”

Reima Neva, toimitusjohtaja, EPV Tase Oy

Asiakkaan tarve

Asiakas halusi tutkia, kehittää ja tehostaa sähkömarkkinoihin liittyvää reaaliaikaista markkina-analyysiä. Asiakas halusi myös pilotoida älykkään analytiikan käyttöä sähkömarkkinoiden tilanteen ennustamiseen.

Ratkaisun kuvaus

Project Business Oy Finland toteutti markkina-analyysin digitalisoinnin yhteistyössä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa. Työ jakautui neljään osaan:

Tiedonkeruu- ja analysointivaiheessa toteutettiin markkina-analyysiin liittyvien tietojen kerääminen ulkoisista tietolähteistä sekä niiden analysointi.

Matemaattisen mallin kehitysvaiheessa tutkittiin markkina-analyysiin soveltuvia matemaattisia menetelmiä, tehtiin korrelaatioanalyysit ja menetelmien valinta.

Algoritmin luomisvaiheessa kehitettiin markkina-analyysiä toteuttavan algoritmin prototyyppi ja testattiin mallin toimivuutta käytännössä.

Digitalisointivaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin markkina-analyysin automatisointi ja digitalisointi luomaan lisäarvoa asiakkaan operatiiviseen toimintaan.

Hyödyt

  • Asiantuntevalle ja luotettavalle kumppanille pystyi ulkoistamaan koko kehitysprojektin alusta loppuun asti
  • Tuotti algoritmin analysoimaan ja ennustamaan sähkömarkkinoiden tilannetta
  • Nopeutti markkinakehityksen seuraamista
  • Vapautti asiakkaan avainhenkilöiden aikaa operatiiviseen työhön

Lisätietoja:

Reima Neva, toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi (at) epv.fi, (+358)50 386 2519

Taidot

Lähetetty

15.6.2017