Digital Twin -käyttöönottoprojekti – Kumppanuudesta kaksin verroin hyötyä projektin ryhdikkään edistämisen sekä vahvan substanssin hyödyntämisen kautta

Vatajankoski Oy on ennakkoluuloton uuden energian yhtiö, joka palvelee asiakkaitaan hymyllä ja omistajaansa rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Toimintaamme kuuluu kaukolämmön ja teollisuushöyryn tuotanto ja myynti sekä sähkön tuotanto. Uusiutumisemme kulmakivenä on kehityshankkeet energiatehokkuuden ja päästöttömän energian alueella. Sähkön jakelusta vastaa tytäryhtiömme Vatajankoski Sähköverkko Oy. Lämpöpalvelumyynnistämme valtakunnallisesti vastaa Valvea Oy.

 

”Palvelukumppanimme sai haastavan projektin soljumaan sujuvasti ollen samalla meille suureksi hyödyksi liiketoiminnan kehityksen ratkaisuehdotusten kautta.”

 

Pekka Passi

Toimitusjohtaja

Vatajankoski Oy

 

Asiakkaan tarve

Digital Twin –projektin käynnistyttyä asiakkaan oli avarrettava katsettaan ulkoisen avun suuntaan. Yhtäältä tarvittiin pikaisesti luotettavaa ja laadukasta projektinhallinnan osaamista. Toisaalta vahvaa lämpöliiketoiminnan substanssiosaamista kirittämään projektia sekä syväluotaamaan liiketoiminnan kehityspotentiaalia.

Ratkaisun kuvaus

Haastavan monitoimijaympäristön ohjaamisessa avoin ja nopea viestintä valoivat onnistumisen perustan. Datan käsittelyyn ja siirtoon perustuvassa kokonaisuudessa oleellista oli tilaajan puolelta saada dataa käytettäväksi laadukkaasti, ripeästi ja tietoturvallisesti.

Projektikokonaisuuteen kuuluivat tiedonkeruun ja siirron ohjaus, seuranta ja raportointi, toimittajayhteistyö ja kommunikaatio, ratkaisukonsultointi sekä tietoturvanäkökulman varmistaminen. Dynaaminen eteneminen varmistettiin säännöllisillä läpikäynneillä asiakkaan tiimin, toimittajan sekä kolmansien osapuolien kanssa. PBF ohjasi operatiivista tekemistä yhdessä asiakkaan kanssa aktiivisesti sekä tuki asiakkaan tekemistä

Hankitun ympäristön ja moduulien käyttöönotto sujui mukautetun suunnitelman mukaisesti. Projektin kuluessa Digital Twin -ratkaisulla simuloitiin skenaarioita investointipäätösten tueksi laadukkain tuloksin. Projektin aikana tehdyillä it-infrastruktuuriratkaisuilla tuettiin asiakkaan datastrategian edistymistä uusia kehitysmahdollisuuksia luoden.

Projektiin haluttiin asiantuntija, jolla oli energiatoimialan liiketoimintaprosessien tuntemusta sekä projektikokemusta. PBF.n projektipäällikkö täytti molemmat kriteerit ja onnistui luomaan merkittävää hyötyä asiakkaalle nostamalla esiin liiketoiminnan sekä Digital Twin -ratkaisun kehityspotentiaalia ja luomalla jatkokehitykselle selkeän polun. Kaikki tämä toteutettiin laadukkaasti, vahvalla osaamisella ja erinomaisella yhteistyöllä.

Hyödyt

  • Palvelukumppanin projektipäällikkö mahdollisti sujuvan etenemisen haastavassa monitoimijaympäristössä
  • Oma henkilöstö pystyi keskittymään projektin seurantaan ja etenemisen kommentointiin sekä päivittäisten prosessien hoitamiseen.
  • Toimialaosaaminen mahdollisti samanaikaisesti yrityksen datastrategian edistämisen ja liiketoiminnan kehityskohteiden esiintuomisen.

Lisätietoja:

Pekka Passi, Toimitusjohtaja,Vatajankoski Oy

etunimi.sukunimi(at)vatajankoski.fi, (+358 40 508 6367)