BI-ratkaisun hankinta käänteisellä hankintamenettelyllä

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yritys omistaa 20 vesivoimalaitosta. Yhtiön toiminta-alueen kolmella jokivarrella on mittaa yhteensä yli 1.000 kilometriä ja asukkaita alueella on lähes 200 000. Kemijoki Oy on merkittävin vesivoiman tuottaja Suomessa.

”Asiantuntevalla määrittelyllä ja käänteisellä hankintamenettelyllä BI-ratkaisu tehokäyttöön. Varmistimme BI-ratkaisun nopeat liiketoimintahyödyt esimerkki-käyttötapausten avulla”
 
Sakke Rantala
Strategia- ja kehitysjohtaja
Kemijoki Oy

Asiakkaan tarve

Kemijoki Oy tarvitsi analytiikkaratkaisua, jonka avulla on mahdollista tuottaa omalle organisaatiolle ja yhteistyökumppaneille ajantasaista tietoa vesivoimalaitoksista tunnistettuihin ja tuleviin liiketoimintatarpeisiin, esim. ennakoivaan kunnossapitoon.

Tavoitteena oli löytää ratkaisu, jonka avulla tiedonkeruupisteistä jo vuosia voimalaitosten toiminnasta ja ympäristön tilanteesta kerätystä datasta voidaan tuottaa ajantasaista ennustetietoa. Ennen projektia Kemijoki Oy oli toteuttanut proof-of-concept-kokeiluja, joilla kartoitettiin mahdollisia lähestymistapoja ja kustannuksia.

Uudenlaisten palveluinnovaatioiden mahdollistamiseksi hankintamenettelyksi valittiin käänteinen hankintamenettely. Tällöin hankinnan enimmäishinta määritellään etukäteen ja tarjoajat kilpailevat laatutekijöillä. Tarjousten vertailu fokusoituu siis data-analytiikkaratkaisun laatukriteereihin.

Ratkaisun kuvaus

Project Business Oy Finlandin Digi-asiantuntija toi markkinatuntemusta, monipuolisti teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja toi lisäresursseja Kemijoki Oy:n omaan asiantuntijatiimiin. Asiantuntijatyö kattoi BI-ratkaisun määrittelyn, hankinnan suunnittelu-, tarjousanalyysi- ja toimittajan valintavaiheet.

Nopeiden liiketoimintahyötyjen saavuttaminen varmistettiin sisällyttämällä muutama esimerkkikäyttötapaus toteutettavaksi osana BI-ratkaisun suunnittelu- ja käyttöönottoprojektia. Prosessin alkuvaiheessa asiantuntija laati ehdotuksia ja vaihtoehtoja potentiaalisten tarjoajien valintaan.

BI-ratkaisun laajuuden rajaus ja laatukriteerien suunnittelu tuottivat kattavan ja yksiselitteisen tarjouspyyntömateriaalin käänteisen hankintamenettelyn hyötyjen saavuttamiseksi. Systemaattisen hankinnan valmistelutyön pohjalta tarjousten sisällön, kattavuuden ja ehdotettujen sopimusmallien arviointi helpottuivat sekä projektitoimituksen että järjestelmän käytön elinkaarikustannusten osalta. Sopimusanalyysin avulla pystyttiin rakentamaan tulokselliset ja tasapuoliset sopimukset.

Digi-asiantuntijalla oli merkittävä rooli sopimusneuvotteluissa sekä sopimusstrategian konsultoinnissa. Lisäksi hän varmisti, että aiemmin tunnistetut riskit voitiin mitigoida sopimuksissa. BI-ratkaisuprojekti saatiin hyvän määrittely- ja hankintavaiheen ansiosta vietyä onnistuneesti päätökseen.

Hyödyt

  • Liiketoimintalähtöinen määrittely: Asiantuntijan tuntemus BI-markkinasta, ratkaisuvaihtoehdoista ja esimerkkikäyttötapausten määrittely mahdollistivat nopeita liiketoimintahyötyjä.
  • Laatukriteereillä palveluinnovaatioita: Analyyttinen laatukriteerien käyttö toimittajien arvioinnissa ja tiivis kommunikaatio asiakkaan asiantuntijatiimin kanssa konkretisoivat BI-ratkaisun sisällön.
  • Sopimusriskien hallinta: Toimitussopimuksen sisältöjen täsmentäminen ja asiakkaan etujen tiukka valvonta myötävaikuttivat onnistuneeseen ja nopeaan projektitoimitukseen.

Lisätietoja:

Sakke Rantala
Strategia- ja kehitysjohtaja
etunimi.sukunimi(at)kemijoki.fi