Asiakastietojärjestelmän uudistaminen


Valkeakosken Energia Oy on keskisuuri, palveleva energiatalo, jonka omistaa Valkeakosken kaupunki. Yhtiön palvelun takeena ovat osaava henkilökunta sekä toimiva laatujärjestelmä.

”Jämäkällä projektinhallinnalla pysyttiin asetetussa aikataulussa!” 

Aino Kukkamäki, Talousjohtaja, Valkeakosken Energia Oy

Asiakkaan tarve

Ensisijaisena tarpeena oli panostaa asiakastietojärjestelmään (ATJ) päivitykseen ja sen kautta mahdollistaa uusien ominaisuuksien käyttöönotto. Näillä keinoilla mahdollistamme asiakkaalle uudenlaisia palveluja ja tehostamme sähköistä asiointia.

Toiseksi merkittäväksi tarpeeksi tunnistettiin asiakastietojärjestelmän infran ja integraatioiden uudistustarve. Hyvät ja toimivat integraatiot partnereiden ja kolmannen osapuolen järjestelmiin on olennaiden osa asiakashallinnan kokonaisprosessia.

Ratkaisun kuvaus

Project Business Oy Finland (PBF) toteutti projektin yhteistyössä CGI:n projektiorganisaation ja liiketoiminnan avainhenkilöiden kanssa.

Työ jakautui kuuteen osaan:

Ensimmäiseksi laadimme asiakkaan ja toimittajan kanssa toimitussopimuksen raamit ja sisältö ja sen pohjalta neuvottelimme asiakkaalle edullisin ja toimitusvarmin sopimus CGI:n kanssa.

Toiseksi tehtiin projektin tarkempi kokonaissuunnitelma, määriteltiin projektin tarkemmat työsisallöt ja tuotokset ja aikataulut.

Kolmanneksi toteutettiin ja rakennettiin yhteistyössä kaikkien toimittajien kanssa uusi ATJ-infrastruktuuri, jossa on erilliset testi- ja tuotantoympäristöt. ATJ-ympäristöön toteutettiin kaiken kaikkiaan noin 14 integraatiota.

Neljänneksi toteutimme projektiorganisaation ja partnereiden kanssa yhteistyössä 5 viikon testauskokonaisuuden, missa kaikki asiakastietojärjestelmän prosessit ja ominaisuudet testattiin ammattimaisella tavalla.

Viidenneksi toteutumme tuotantoonsiirtosuunnitelman ja aikataulutuksen, jolla mahdollistettiin häiriötön uuteen tuotantoon siirtyminen ja kapulan siirto tuki-organisaatiolle.

Kuudenneksi valvoimme tuotantoympäristön toimivuutta ja rakensimme projektiorganisaation kanssa toimivat tuotannon tukiprosessit ja työkalut ja päätimme projektin aikataulussa hyvällä laadulla ja hyväksytyllä budjetilla.

PBF:n projektijohtopalvelun avulla saatiin aikataulullisesti vaativa projekti vietyä läpi suunnitelman mukaan. Varsinkin toimittajien ohjaus ja valvonta, sopimuksen teko, dokumentointi sekä testauksen suunnittelu ja valvonta olivat projektin osa-alueita, jotka hyötyivät erityisen paljon siitä, että asiakkaan puolella pöytää oli jämäkkää järjestelmäprojektiosaamista.

Hyödyt

  • Mahdollisti skaalautuvan tulevaisuuden ICT- ympäristön ja kokonaisuuden sen ympärille
  • Osallisti asiakaspalvelun ja myynnin avainhenkilöt
  • Yhtenäisti asiakaspalvelun ja myynnin ja kenttähuollon prosesseja
  • Valjasti partnereiden järjestelmissä olevat tiedot hyötykäyttöön
  • Uudisti integraatiot
  • Vaiheisti tiekartan seuraavista kehitystoimenpiteistä

Lisätietoja: Aino Kukkamäki, talousjohtaja

etunimi.sukunimi (at) valkeakoski.fi, (+358)40 335 5570,

Taidot

Lähetetty

15.6.2017