PBF-tiimissä on nyt ensimmäiset sertifioidut ScrumMasterit

Mitä on Scrum?

Scrum on viitekehys niin prosessien kuin projektinhallintaan, jota käytetään ketterässä kehityksessä. Scrum on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, mutta sitä voidaan soveltaa projektinhallinnassa ja jatkuvien palveluiden tuottamisessa. Viitekehyksen avulla voidaan ratkaista monimutkaisia ongelmia kehitettäessä yrityksen tuotteita tai palveluja ja hallitessa organisaatioiden toimintaa ja erilaisia projekteja.

Kun teknologia, markkinat, ympäristön monimutkaisuus ja niiden vuorovaikutukset ovat kasvaneet, Scrumin hyödyllisyys tämän kompleksisuuden käsittelyssä on tullut todistetuksi päivittäin. Scrumissa ei ole kyse yksittäisestä prosessista tai tekniikasta vaan viitekehyksestä, jonka sisällä voi hyödyntää useita erilaisia prosesseja ja tekniikoita. Scrumin avulla yrityksenne tuotteita/palveluja, tiimiä ja työskentely-ympäristöä voidaan jatkuvasti parantaa.

Scrum on turvallinen askel ketterään kehitystyöhön, jossa tiimin kesken rakennetaan pidemmän aikaa jotain uutta ja jota kehyksenä on helppoa muokata toimintaympäristöön sopivaksi. Kehys ohjaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin suunnitteluun sekä säännölliseen arviointiin niin sisällön kuin työtapojen suhteen.

Scrum perustuu ketteriin periaatteisiin, jossa tavoitteena on tuottaa lisäarvoa usein ja säännöllisesti asiakkaalle, elää prioriteettien muuttuessa, vahvistaa itseohjautuvuutta ja vastuunottoa, epäonnistumisiin ja jatkuvan parantamisen malliin matalan kynnyksen toimintatavoilla sekä yksinkertaisten ratkaisujen löytämiseen.

Mikä on ScrumMaster ja miten siitä voisi olla hyötyä juuri teidän organisaatiollenne?

ScrumMaster hallitsee Scrumin viitekehyksen, siihen liittyvät roolit, tapahtumat ja menetelmät. Sertifioitu ScrumMaster® (CSM®) on suorittanut tarvittavan kurssin ja testin sertifikaatin saamiseksi ja riittävän osaamisen tunnustamiseksi. Voimassa olevat sertifikaatit ovat myös tarkastettavissa Scrum Allianssin tiedoista.

PBF-tiimissä on kaksi kokenutta ja sertifioitua ScrumMasteria! Projektipäälliköillemme Markku Niemelälle ja Hannu Laineelle on myönnetty CSM-sertifikaatti. Meillä on kokemusta ja osaamista myös muista ketteristä kehitys- ja työskentelytavoista Scrumin viitekehyksen lisäksi, joita kokonaisuudessaan voidaan sovittaa osaksi organisaation toimintaa.

Sertifioitu ScrumMasterimme® (CSM®) voi auttaa teitä useilla eri tavoilla, kuten:

  • Tuomalla Scrum-kehyksen osaksi oman organisaationne projekteja ja kehitystoimintaa
  • Varmistamalla, että jokainen tiimissänne ymmärtää Scrumin käytännöt ja sovitut tavoitteet
  • Toimimalla tiiminne valmentajana, opettamalla sen jäseniä itseohjautuvuuteen ja tiiviseen yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Auttamalla tiimiä poistamaan työn esteitä, toimimaan muuttuvassa ympäristössä ja välttämään mahdolliset karikot
  • Vastaamalla siitä, että tiimin päivittäinen työskentely on tehokasta ja tuottavaa, tiimi toimii oikein ja järkevästi
  • Arvioimaan parhaiten sopivia ketteriä kehitysmenetelmiä ja työskentelytapoja sekä auttamaan käyttöönottamisessa osana arkipäiväistä toimintaa