Muutos on mahdollisuus-perusinfrasta palvelutuotantoon

Maailman myllerryksessä energia on noussut useamman kriittisen keskustelun keskiöön. Euroopan entisestään yhtenäistyessä irtautuminen venäläisestä fossiilienergiasta pikavauhdilla on yksi suurista muutoksista jatkuvasti kiristyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden ohella. Panoksena taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on ihmiskunnan tulevaisuus maapallolla. Päästöoikeuden hintakehitys on ollut huimaa, komponenttien saatavuudessa esiintyy häiriöitä ja asiakkaat ovat entistä tietoisempia energia-asioista vaatien puhtaampaa energiaa, aiempaa parempaa palvelua sekä selkeitä investointisuunnitelmia energiayhtiöiltä lojaliteettinsa varmistamiseksi.

Kilpailun kiristyessä Suomen lämmitysmarkkinassa yhtä aikaa energiatehokkuus on uudisrakentamisessa aivan uudella tasolla. Saneerauskohteiden energiatehokkuus paranee kohde kerrallaan. Kiinteistön elinkaaren isommat remontit ovat luonnollisia virstanpylväitä tarkastella myös lämmitysratkaisuja. Konsultit laskevat isännöitsijöille kilvan auki lämmitystavanvaihtojen etuja säästö- sekä rahoituskulmasta. Hybridikohteiden siirtäessä kulutusta epäedullisiin ajankohtiin ei kaukolämmöstä irtautumisiltakaan vältytä. Toimijat suunnittelevat ja toteuttavat myös omia konseptiratkaisujaan kumppaneiden kanssa. Sähkön hintaralli ja korkomarkkinan tulevaisuuden epävarmuus toki tasaavat hurjimpia lupauksia isojen investointien takaisinmaksusta. Ilmastonmuutos uhkaa kutistaa lämpökauppaa vääjäämättä yllä mainittujen seikkojen lisäksi, vaikka kaupungistuminen säilyttäisi pontevan rakentamistasonsa isoissa kaupungeissa.

Arvoketjun ajurina asiakas

Asiakaskokemuksen arvo korostuu lämpöyhtiön arjessa, eikä viestinnäksi riitä enää lasku kuukaudessa energiayhtiöiden profiloituessa palveluntuottajina. Lämmönmyyjän tulee sitoutua asiakkaaseen kuten asiakas on sitoutunut myyjään – tositarkoituksella. Lämpöyhtiöllä voi olla tuhansia asiakkaita mutta asiakkaalla on lähtökohtaisesti vain yksi lämmönmyyjä. Asiakaskokemusta kehitettäessä on hyvä vaihtaa hetkeksi jalkaan asiakkaan saappaat- miten itse haluaisi asiakkaana tulla palvelluksi.

Asiakaskokemuksen kehittäminen voi olla monella tasolla palkitsevaa työtä. Asiakaskokemuksen parantuessa omat prosessit on mahdollista viilata huippuunsa sekä saada asiakkailta kullanarvoista näkökulmaa segmentistä todellisten palveluodotusten kattamiseksi. Viestinnän ja raportoinnin entraamisella ja digitaalisin palveluin päästään jo varsin pitkälle. Asiakasinvestointeja tukevat palvelukokonaisuudet sekä näitä tukevat tuotteet osuvat varmasti. Energiatehokkuussopimukset ja virtuaaliset hinnankiinnitysmahdollisuudet saattavat myös kiinnostaa, miksei päästöjen kompensointi ja osakastuotantokin. Oleellista on huomioida asiakasdatan käytön mahdollisuus jatkossa. Osallistaminen vahvistaa puolin ja toisin ja jatkuvankin järjestelyn toteuttaminen on helppoa.

Digiloikalla täsmätehoa toimintaan

Kilpaillussa palvelumarkkinassa ei kannata rakentaa naulakkoja, jos asiakkaat kaipaavat henkareita. Kun sopiva kattaus on tarjolla, on hyvä hämmentää asiakasdataa kerättyä tietoa vasten ja tarjoilla myyjille syötettä potentiaalisista asiakkaista. Näin ollaankin määrämittaistettu viestintäkulma, pystytetty itsepalveluympäristöt sekä tuotteistettu palvelut jatkuvan asiakastestauksen avulla myynti- ja asiakkuudenhoito sekä asiakaskokemus uudelle tasolle nostaen.

Maailman haasteet, lämmöntuotannon sähköistyminen ja verkon lämpötilojen madaltaminen ohjaavat osaltaan energiayhtiön investointeja sekä madaltavat sektori-integraatioiden ja hukkalämpöjen käytön kynnystä.  Kilpailu ja kehitys johtaa kehittyneempiin kohdekohtaisiin sekä alueellisiin ratkaisuihin mahdollistaen energiayhtiölle asemansa uudelleenvalidoinnin kattavien energiapalveluiden kautta. Kehitys kääntää myös uuden sivun datan hyödyntämisen maailmaan käyttöomaisuuden optimoinnin näkökulmasta. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan tarkastella verkon ja tuotannon dynamiikka eri ajotilanteissa sekä löytää pullonkaulat niin kulutuksen kannalta kuin verkon osienkin saralta. Päästä-päähän optimointi mahdollistuu keinoälyn, verkon ja tuotannon hallinnan sekä asiakaslaiteohjauksen yhteispelillä.

Elinkaarikumppanuudesta ekosysteemiin

Ihminen heiluttaa kehityksen tahtipuikkoa mutta data hyödynnetään koneoppivan keinoälyn aamiaismuroina. Oman prosessin hallinta luo taas uusia mahdollisuuksia lämmön tukkukaupasta sähkön säätömarkkinaan. Hyvä pelintekijä tarjoaa ratkaisujaan muille toimijoille keräten itselleen entistä parempaa kannattavuutta, vaihtopenkin veräjänvartijat jäävät ostamaan asiakkaidensa dataa hyödynnettäväkseen kolmansilta osapuolilta.

Tässä vaiheessa on tultu aika pitkälle vain laskuttavasta, hajuttomasta ja mauttomasta kaupungin tytäryhtiöstä – toiminta alkaa muistuttamaan dynaamista ja digitaalista, alati hyvällä asiakasherkkyydellä tuotteita ja palveluja kehittävää, oman toimintansa kestävyydestä jatkuvasti huolehtivaa palveluntuottajaa; niin asiakkaiden kuin sidosryhmien arvostamaa ensisijaista kumppania. Myyntityössäni käytin usein slogania kaukolämpö on elinkaaren energiakumppanuutta – tämän ajatuksen soisi tänään välittyvän asiakkaille ja sidosryhmille paremmin kuin koskaan sillä keskitetyn järjestelmän eduille rakennetaan tulevaisuuden energian ekosysteemi.

PBF on energia-alan johtava riippumaton asiantuntijaorganisaatio yhteensä yli 100 vuoden ja 200 projektin substanssikokemuksella. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, oiotaan yhdessä prosessien pullonkaulat ja laitetaan data tuottamaan.

Ville Kivin

Projektipäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Ville Kivin

Projektipäällikkö

Project Business Oy Finland