Missä mennään energiatoimialla ja mitä on tulossa

Energiatoimialla on runsaasti erilaisia hankkeita meneillään

Elokuu on projektien aloitusaikaa ja kesän ajan hiljaisella liekillä olleet projektit jatkuvat nyt täydellä teholla.  Meneillään olevat kehityshankkeet liittyvät paljolti sekä verkonhaltijoilla että myyjillä asiakas-tarjous-sopimusprosessien kehittämiseen.

Verkkoyhtiöiden hankkeissa haetaan reaaliaikaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä verkkoyhtiöiden asiakkaille että yhtiön omille toiminnoille, esimerkiksi suunnittelulle ja taloushallinnolle. Verkkoyhtiöitä työllistää mittausten siirtäminen varttimittaukseen. Osaverkonhaltijoista on tehnyt päätöksen jopa 1 minuutin mittausjaksosta. Datamäärät lisääntyvät merkittävästi, tarvitaan paljon lisää kapasiteettia ja ymmärrystä miten uutta mittaustietoa hyödynnetään.

Sähkönmyyjät ovat laajentaneet ja monipuolistaneet tuotepalettiaan. Asiakaspalveluilta halutaan myös myyntityötä. Jotta tässä onnistutaan, järjestelmien pitää tukea asiakasneuvojia ja myyjiä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Monipuolistunut tuotetarjoama vaatii tietojärjestelmältä ja järjestelmätoimittajilta mm.  kyvykkyyttä kehittää uusia tuotteita nopeasti ja viedä tuotteet yhtiön myyntikanaviin.  Kyvykkyyksiä hankitaan palvelutuottajien avulla, useammalta järjestelmätoimittajalta tai vaihtamalla asiakastieto- tai CRM-järjestelmä.  Monitoimittajaympäristössä toimiminen vaatii vahvaa koordinointia ja johtamista, jotta kehityshankkeet saadaan vietyä aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti maaliin.

PBF.n projektirintamalla tapahtuu

PBF-tiimin syksy näyttää mukavalta. Keväällä alkaneet projektit ovat edenneet tarvekartoituksista ja vaatimusmäärittelyistä tarjouspyyntöjen valmisteluun ja vertailuun. Sähkönmyynnin kertahyvityksistä on vielä viimeinen Valtionkonttorin raportti laadittavana ja sitten tämä toimenpide on saateltu loppuun.  ATJ-järjestelmänvaihtoprojektit etenevät testausten kautta käyttöönottoihin.  Olemme olleet mukana kaukolämmön digitaalinen kaksonen -kehitysprojektissa. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyä ja uusia projekteja.

Näemme datan ja sen hyödyntämisen liiketoiminnan prosesseissa ja päätöksenteossa keskeisenä menestystekijänä. Energiayhtiöt ovat datan keräämisessä ja rikastamisessa vielä alkuvaiheessa, mutta matkalla datapohjaista päätöksentekoa ollaan menossa.

 

 

Project Business Oy Finland on teknologiariippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti projektipäällikkö- ja suunnittelupalveluita mm. energia-alan yrityksille. Asiakkuudenhallinnan työkalujen ja datan osalta tarjoamme käytännönläheistä konsultaatiota sekä tukipalveluita. Jos haluatte keskustella omistajuudesta organisaatiossanne tai kartoittaa teknologista liikkumavaraa järjestelmäarkkitehtuurissanne, ottakaa yhteyttä!

Pia Laakkonen

Projektipäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Pia Laakkonen

Projektipäällikkö

Project Business Oy Finland