Kaksin aina kaunihimpi – jatkuvaa lisäarvoa digitaalisella kaksosella

Energia-alalle kohdistuvat vaatimukset ja suunta kohti hiilineutraaleja ja -negatiivisia ratkaisuja monipuolistaa energiayhtiöiden tuotantoportfolioita. Lämmöntuotannon sähköistyminen, joustavan järjestelmän lämpöakut, -varastot, asiakaslaitteiden ohjauspalvelut ja kysyntäjousto sekä dynaamiset, räätälöidyt hinnoittelut tuovat liikkuvia lisäosia monimutkaistaen aiemmin perinteisen suoraviivaista liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä. Muutoksen tuulissa mukana pysymisessä tarvitaan kirkasta visiota tulevasta kilpailun kiristyessä asiakaskentässä.

Ennakointi arvossa arvaamattomassa 

Markkinan muutosnopeuden kasvaessa ja tuotannon hajautuessa sekä asiakastarpeiden kärkevöityessä on oleellista tehdä oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan. Käytettävissä oleva data pitää pystyä valjastamaan liiketoiminnan strategiseksi tueksi ja oikeiden päätösten aikaansaamiseksi. Tämä tarkoittaa tuotanto-, verkko- sekä asiakasdatan laadukasta analyysiä ja selkeitä toimenpide-ehdotuksia strategian toteutumisen varmistamiseksi. Näin voidaan ennakoida tulevaa muutosta, reagoida tulevaan proaktiivisesti ja rakentaa kestävää kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Ennakoivassa tulevaisuustyössä digitaalinen kaksonen on oiva apu liiketoiminnalle.

Digitaalisen kaksosen hyötyjä

Digitaalinen kaksonen tarkoittaa virtuaalisen mallin luomista konkreettisesta ympäristöstä, esimerkiksi energiajärjestelmästä. Mallissa huomioidaan olemassa olevat komponentit, kuten tuotantolaitokset ja verkko sekä asiakkaat ja näiden käyttäytymistä eri tilanteissa voidaan simuloida digitaalisen kaksosen avulla mitattuun dataan perustuen. Malliin voidaan lisätä eri komponentteja, kuten sähkökattiloita, lämpöpumppuja ja -akkuja ja tarkastella järjestelmän suoritusta eri skenaarioilla. Tuloksiin perehtymällä voidaan syventää ymmärrystä kokonaisuudesta ja tukea esimerkiksi uuden laitoksen investointipäätöstä mitoituksien ja sijoittelun osalta. Tuloksina toimija saa optimoitua olemassa olevaa kapasiteettiaan sekä tulevaa kapasiteettia järjestelmätasolla eri parametrit huomioiden. Monimutkaistuvan järjestelmän mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen tuottaa useita hyötyjä, kuten säästöt ja riskienhallinnan parantuminen polttoaineissa ja päästöissä, sähkön- ja lämmöntuotannon optimointi ja häviöiden pienentäminen sekä mahdollisuus laajentaa palveluvalikoimaa kysyntäjouston ja dynaamisten hinnoittelumallien näkökulmasta.    

Digitaalisen kaksosen kaksi puolta

Digitaalinen kaksonen voidaan toteuttaa ns. OnLine- ja OffLine-versioina – palveluna tai tuotteena. Nämä eivät poissulje toisiaan ja asiakastarve määrittää millainen ratkaisu palvelee asiakkaan tarpeita, toisinaan asiakas hyötyy molemmista ratkaisuista. Käytännössä yllä mainitut mallit eroavat toisistaan luonteensa puolesta: OffLine-mallinen digitaalinen kaksonen on tyypillisesti asiakkaalle toimitettava tuote, jota asiakas käyttää kuten parhaaksi näkee. Kaksoseen luodaan tilaajan ympäristön mukainen malli ja terästetään se historiadatalla, jota hyödyntäen voidaan simuloida erilaisia skenaarioita eri komponentein järjestelmätasolla. Näin voidaan saavuttaa etua esimerkiksi investointipäätöksiä suunniteltaessa. OffLine-malli vaatii asiakkaalta sitoutumista työkalun hyötykäyttöön itsenäisesti, joka tarkoittaa lähtökohtaisesti dedikoitua käyttäjää, joka mallinnusta harjoittaa.

OnLine- mallissa yllä olevat tulevat palveluna: tilaaja toimittaa tarvittavat historiatiedot ja toimittaja luo mallin pilviympäristöön. Toimittaja voi simuloida asiakkaan puolesta asiakkaan tiedoin eri skenaarioita ja tuottaa tuloksia, joita asiakas voi toiminnassaan hyödyntää. Lisäksi OnLine-malli voi hyödyntää reaalidataa eri mittauksilta ja se voi oppia järjestelmän toiminnasta tekoälyn avulla. Palvelu voi esimerkiksi palauttaa asiakkaan tuotantoon ohjaussignaalia, jonka avulla tilaaja voi saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä säästöjen ja järjestelmätason optimaalisen ohjauksen kautta päästä-päähän-optimointia hyödyntäen.

Miten on teidän järjestelmänne kaksos-asioiden laita? Molemmat kaksoset tuottavat hyötyä käyttäjilleen ja alkuun pääsee ketterästi oman tarpeen ja valmiuden kartoituksella. Ota yhteyttä ja otetaan yhdessä järjestelmästänne optimihyöty irti digitaalisen kaksosen avulla.

 

Ville Kivin

Projektipäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Ville Kivin

Projektipäällikkö

Project Business Oy Finland