EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset energiayhtiöille

Joko tiedät, mistä GDPR:ssä eli 25.5.2018 voimaantulevassa EU:n tietosuoja-asetuksessa on kyse ja kuinka se vaikuttaa energiayhtiöissä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn? Asetuksen myötä henkilötietoja täytyy käsitellä aiempaa suunnitellummin ja huolellisemmin. Johdon rooli on keskeinen ja sen tehtävänä on käynnistää tarvittava kehittämisohjelma tietosuoja-asioiden kuntoon saattamiseksi.

Miten EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon tulisi valmistautua?

Ensimmäisenä on huolehdittava, että yhtiön avainhenkilöt ovat tietoisia asetuksen sisällöstä ja sen asettamista vaatimuksista oman yhtiönne toiminnalle. Nykytilanteen arvioimiseksi on selvitettävä muun muassa:

• Mitä henkilötietoja yhtiössänne käsitellään?
• Missä tiedot sijaitsevat?
• Millä järjestelmillä tietoja käsitellään?
• Ketkä kaikki tietoja käsittelevät? Miten ja miksi?

Kun on saatu kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn nykytilanteesta, tulee perehtyä uuden asetuksen mukaisiin vaatimuksiin energiayhtiön ja oman yhtiönne näkökulmasta. Millaisia muutostarpeita uudistus teille asettaa ja mitä asetuksen vaatimusten toteuttaminen käytännössä tarkoittaa. On selvitettävä tarvittavat muutokset järjestelmiin, infraan ja käytäntöihin. Samalla tulee huomioida organisaatiossanne olevat roolit, vastuut, oikeudet sekä henkilökunnan riittävä ohjeistus ja kouluttaminen.

Asetuksen mukainen osoitusvelvollisuus edellyttää, että tehdyt ratkaisut, toimintamallit, järjestelmät ja käsittelytoimenpiteet tulee dokumentoida. Näin ollen se, että yhtiössänne noudatetaan uutta asetusta, ei vielä yksin riitä.

Miten voimme auttaa teitä valmistautumisessa?

Asetuksen mukainen osoitusvelvollisuus edellyttää henkilöstön riittävää kouluttamista. PBF-tiimin Miia Keinäselle on myönnetty sertifikaatti GDPR-valmennuksen menestyksekkäästä suorittamisesta. Auttaaksemme teitä, olemme laatineet energiayhtiöiden avainhenkilöille suunnatun koulutuspaketin. Aiheeseen perehtynyt asiantuntijamme tulee mielellään jakamaan tietoaan yrityksellenne.

Ota yhteyttä ja varaa avainhenkilöillenne sopiva koulutusaika:

Ali Saravirta
Puhelimitse: 050 5029 789
Email: etunimi.sukunimi(at)pbf.fi