PBF mukana ECMI matematiikan mallinnusviikolla 9.-16.7.2017

Tiimimme Matylda Jablonska-Sabuka ja Petri Valtonen toimivat LUT:n kampuksella 9.-16.7.2017 järjestetyn ECMI matematiikan mallinnusviikon tuutoreina.

PBF:n esittämää mallinnusongelmaa (Modeling of inter-areal regulating price dynamics in Nord Pool’s regulating electricity market) oli ratkaisemassa viiden kansainvälisen opiskelijan ryhmä. Mallinnuksen lähtödataksi oli kerätty suuri määrä sähkömarkkina- ja säätietoja. Ryhmä valitsi tutkittavaksi kaksi eri mallinnusmenetelmää säätösähkönmarkkinan ennustamiseen. Molemmat mallit antoivat lupaavia tuloksia, joiden pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin.