Digitalisaation kehityspalvelut

Varmista riittävä osaaminen, täydennä resurssikapeikot ICT-kehityspalvelun avulla.

Kehitys- ja jatkuvat palvelut

ICT-kehityspalvelut täydentävät asiakkaidemme osaamista ja henkilöresursseja sovituilla erityisasiantuntemusta edellyttävillä osaamisalueilla.

Z

Digitalisaatiostrategia

Z

Projektisalkun hallinta

Z

Liiketoimintaprosessien digitalisointi

Z

Järjestelmäarkkitehtuuri ja sovellushallinta

Z

Integraatioiden hallinta

Z

Kehittämisanalyysit

Kehittämisanalyysissä keskustelemme asiakasyrityksemme johdon ja liiketoimintajohdon sekä tarpeen mukaan liiketoimintaprosessin omistajien ja avainhenkilöiden kanssa. Haastatteluissa tunnistetut kehittämistarpeet priorisoidaan, jolloin tunnistamme yhdessä asiakkaamme kanssa tärkeimmät kehittämiskohteet. Kehittämiskohteiden analysoinnin ja valinnan dokumentoimme kehittämistoimenpiteet. Lopputuloksena asiakas saa priorisoidun kehittämistoimenpiteiden suunnitelman.
Z

Käynnistyspalvelut

Käynnistyspalvelun avulla koostamme sovitun / sovittujen palveluosien lähtötiedot ja tarvittavat dokumentit. Näin saamme ko. palveluosan sille tasolle, että voimme aloittaa palvelun käyttö- ja ylläpitovaiheen.

Lopputuloksena asiakas saa aikataulutetun tehtävälistan korjaustoimenpiteille.