Muutos on mahdollisuus-perusinfrasta palvelutuotantoon

Maailman myllerryksessä energia on noussut useamman kriittisen keskustelun keskiöön. Euroopan entisestään yhtenäistyessä irtautuminen venäläisestä fossiilienergiasta pikavauhdilla on yksi suurista muutoksista jatkuvasti kiristyvien hiilidioksidipäästöjen...