Project Business Oy Finland

Varmista projektin onnistuminen projektipalvelujemme avulla. Projektitiimillämme on yhteensä yli 100 vuoden kokemus projekteista liittyen liiketoiminnan muutostilanteisiin ja tietojärjestelmien ajanmukaistamiseen. Vahvuutemme on energiatoimialan erikoisosaaminen.

Asiakkaamme

Asiakkaita meillä on yli 200, läpivietyjä suunnittelu- ja toteutusprojekteja satoja. Asiakkaamme arvostavat meissä erityisesti vahvaa energiatoimialan kokemusta, liiketoimintaprosessien suunnitteluosaamista ja asiantuntijuutta digitalisaation tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Yhteistyöllä saavutamme kustannussäästöjä ja kilpailukyvyn kasvua.

”Sähkönmyyntiliiketoiminnan konsolidointi toisen yhtiön kanssa edellyttää puolueetonta ja ulkopuolista projektipäällikköä ja syvällistä liiketoimintaprosessien ymmärrystä. PBF.n toiminnassa tämä näkyi napakkuutena kriittisen aikataulun pitämisessä. Projektinhallinnan ja toimialan substanssiosaamisen ansiosta konsolidaation monien eri osapuolten välille rakentui luottamus hyvän kommunikaation ja fasilitoinnin tuloksena… katso lisää.

Rami Rajala

Director, Geration & Assets
Ilmatar Oy

Suunnittelupalvelut

Varmista projektien onnistuminen projektipalvelujemme avulla. Hoidamme ammattitaitoisesti yhtiön muutostilanteeseen, tietojärjestelmien ajanmukaistamiseen tai liiketoiminnankehitykseen liittyvät projektit. Lue lisää…

Toteutuspalvelut

Projektin toteutusvaiheessa olemme asiakkaidemme edustaja sovitun työnjaon mukaisesti. Puolustamme asiakkaidemme etua ICT- ja palvelutoimittajista riippumattomalla otteella. Projektin ”sudenkuoppien” tuntemuksella ja toimialaosaamisella minimoimme riskejä ja varmistamme onnistuneen lopputuloksen. Lue lisää…


PBF:n migraatiopalvelu ja asiantuntijatiimin prosessi- ja validointiosaaminen olivat tärkeä osa asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektia, jossa uudistettiin useita energia-alalle vakiintuneita toimintatapoja. PBF:n palvelut olivat yksi avaimista, jolla projektin läpimenoaika puolittui ja datan korjailuun käytetty työaika väheni merkittävästi. Lämmin suositus yhteistyölle!

Tiina Lyyra, Kehitysjohtaja, Ensin Palvelut Oy


Asiantuntevalla määrittelyllä ja käänteisellä hankintamenettelyllä BI-ratkaisu tehokäyttöön. Varmistimme BI-ratkaisun nopeat liiketoimintahyödyt esimerkkitapausten avulla.

Sakke Rantala, Strategia- ja kehitysjohtaja, Kemijoki Oy


Päätöksenteko on ryhdistynyt ja asiat tehdään kokonaisstrategian ja kokonaisuuden kannalta hyvin.

Mikko Rintamäki, toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy